Varför en karneval?

kulturarnaskarneval_varfor.jpg
akvarell8_flerfärg_80.png

Syftet med Kulturernas Karneval är att lyfta fram och hylla samhällets mångfaldiga utbud av kulturer och dess konstnärliga uttryck. Denna rika variation av människor välkomnar vi och vi vill skapa möten, gemenskap, tillhörighet och stolthet, glädje och framtidstro. Uppsala ska vara en stad där alla ska kunna känna sig välkomna och känna tillhörighet.

Vi välkomnar alla att delta med antingen sin verksamhet, engagemang eller sitt besök. 

Omkring 700 deltagare i programmet och över 100 volontärer gör karnevalen möjlig. Vi har en gemensam dröm om mer värme, spektakel och  gemenskap i Uppsala.

 
 
Historia
Kulturalla
Varför en Karneval?

Inspirationen till Kulturernas Karneval kommer bland annat från Karneval der Kulturen i Berlin och från Karnevalen i Olinda/Recife i östra Brasilien. Tanken föddes att skapa ett liknande evenemang för de kulturföreningar som finns i Uppsala stad och län och som annars inte får chansen att visa upp sig för den stora allmänheten. I Uppsala ordnades Kulturernas Karneval för första gången den 16 maj 2009. Karnevalen blev mycket uppskattad av såväl publik som deltagare. I och med detta lades en grund för en årligt återkommande folkfest i Uppsala. En karneval som uttrycksform står för stolthet över det egna uttrycket, men också över att skapa något tillsammans och delta i ett större sammanhang. 

Kulturernas Karneval arrangeras av den ideella föreningen KulturAlla.

KulturAlla är den ideella förening som arrangerar Kulturernas Karneval varje år. Föreningen verkar för att skapa kultur- och generationsövergripande mötesplatser i Uppsala. Genom att lyfta fram och hylla den kulturella mångfalden vill föreningen bidra till att skapa ömsesidig respekt och förståelse mellan människor. KulturAlla vill sprida glädje och gemenskap genom att göra Uppsala till en rikare kulturstad. KulturAlla är politiskt och religiöst obundna och öppen för alla som vill bli medlemmar. Genom att bli medlem bidrar du till att vi kan fortsätta arrangera Kulturernas Karneval, och du får gärna vara med som volontär under planeringen  om du vill vara en aktiv del av skapandet av festivalen. Läs mer om att vara planerings volontär nedan.

 

Läs mer på kulturalla.se

Syftet med Kulturernas Karneval är att lyfta fram och hylla samhällets mångfaldiga utbud av kulturer och dess konstnärliga uttryck. Denna rika variation av människor välkomnar vi och vi vill skapa möten, gemenskap, tillhörighet och stolthet, glädje och framtidstro. Uppsala ska vara en stad där alla ska kunna känna sig välkomna och känna tillhörighet.

Vi välkomnar alla att delta med antingen sin verksamhet, engagemang eller sitt besök. 

Omkring 700 deltagare i programmet och över 100 volontärer gör karnevalen möjlig. Vi har en gemensam dröm om mer värme, spektakel och  gemenskap i Uppsala.

61342356_891277237885113_340800870773528
 
akvarell9grönblå.jpg

Hållbarhet

Vi vill att Kulturernas Karneval ska göra Uppsala och världen lite bättre, därför är såväl ekologisk som social hållbarhet viktigt för oss. Evenemanget ska vara miljövänligt och vi källsorterar avfall, har ekologisk och vegetarisk servering till volontärer och artister, samordnar transporter för att minska utsläpp och prioriterar marknadsförsäljare som har ekologiska eller lokalproducerade produkter.

 

Evenemanget ska vara tillgängligt för alla, oavsett bakgrund och förmågor. Vi erbjuder ett kostnadsfritt evenemang för alla åldrar och vi arbetar för att festplatsen ska vara tillgänglig för olika människors behov för att alla ska kunna känna sig välkomna på karnevalen. Hjälp oss att vara miljövänliga genom att källsortera ert skräp vid våra miljöstationer som finns utplacerade på hela festplatsen. Karnevalen är drogfri och vi ber alla besökare avstå från alkohol på festivalområdet. Vi ber rökare att visa respekt mot sina medmänniskor genom att inte röka i folksamlingar och givetvis slänga sina fimpar i avsedda kärl.

 

Arbetsteam

akvarell8blågrön.png
 

Kontakt

Allmän info

E-post: info@kulturernaskarneval.se

Festplats 

Engelska Parken/Carolinaparken

 

Adress 

Thunbergsvägen 3H, 751 20 Uppsala

OBS Begränsade kontorstider:

Begränsade kontorstider kan medföra att svaret på er fråga dröjer, vi tackar för ert tålamod. 

Teamet bakom Kulturernas Karneval består av två projektledare och en projektgrupp av ideellt engagerade människor. Under året består projektgruppen av ca 25 personer som både agerar bollplank åt projektledarna och arbetar för att Karnevalen ska kunna möjliggöras genom att engagera sig i den del av Karnevalens planering och uppbyggnad som intresserar dem. Man kan välja att engagera sig i arbetet under festivaldagarna med exempelvis vara kommunikation, infrastruktur, volontärsamordning eller programmet till Barnivalen! Projektgruppen diskuterar, visionerar, planerar och arbetar med stöd av projektledarna och är en vital byggsten i arbetet med festivalen.

Är du intresserad av att vara en del av projektgruppen? Maila volontar@kulturernaskarneval.se så kontaktar vi dig. 

1000 faces2.jpg

?

Vill du vara med?

Läs mer på Volontär om hur du kan vara en del av vårt fantastiska team!